Cel studiów


Studia przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków nauk o Ziemi, nauk biologicznych, społecznych, technicznych, matematyczno-fizycznych i informatyki. 

Atutem kandydatów na studia jest doświadczenie zawodowe w zakresie wykorzystania systemów informacji geograficznej (GIS) oraz posiadanie sprecyzowanych potrzeb edukacyjnych.

Zakres studiów jest bardzo szeroki. Kompetencje absolwentów lokują się pomiędzy umiejętnościami użytkowników GIS (zajmujących się analizą informacji geograficznej) i ich twórców (budujących systemy).

Studia trwają rok. Formuła studiów jest otwarta i umożliwia zrealizowanie różnorodnych potrzeb edukacyjnych. Studia składają się z części obligatoryjnej oraz opcjonalnej.

Absolwent studiów UNIGIS uzyskuje:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • dyplom UNIGIS International Association.