Systemy Informacji Geograficznej

Systemy informacji geograficznej (GIS) są technologią wykorzystywaną w wielu gałęziach nowoczesnej gospodarki do pozyskiwania i gromadzenia danych o obiektach w przestrzeni, zarządzania danymi przestrzennymi oraz podejmowania decyzji. Znajomość technologii GIS i umiejętność jej zastosowania w praktyce stanowi istotny element kwalifikacji zawodowych we współczesnym społeczeństwie informacyjnym.

Geoinformatyka to nauka zajmująca się teoretycznymi i technologicznymi aspektami używania informacji geograficznej: jest to polski odpowiednik terminu „Geographic Information Science and Technology”.