Umowa i regulamin


  • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe, określająca warunki uczestnictwa w studiach UNIGIS, tok studiów, zakres i sposób prowadzenia zajęć oraz prawa i obowiązki studenta, będzie podpisywana po przyjęciu na studia UNIGIS, a jej podpisanie jest warunkiem rozpoczęcia studiów.