Opłata za studia


Opłata za studia UNIGIS: 5 400 zł, 

Należność jest płatna w dwóch ratach semestralnych po 2 700 zł
  • I rata:  do 30 IX 2019
  • II rata: do 29 II 2020