Opłata za studia


Opłata za studia UNIGIS: 7 200 zł, 

Należność jest płatna w dwóch ratach semestralnych po 3 600 zł
  • I rata:  do 10 X 2017
  • II rata: do 28 II 2018