Dokumenty zgłoszeniowe

Wymagane są następujące dokumenty zgłoszeniowe:

  • Podanie skierowane do Dyrektora Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, zawierające charakterystykę zainteresowań i umiejętności z zakresu GIS
  • Kwestionariusz osobowy (PDF)
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (mgr/lic./inż.)
  • Dowód osobisty lub paszport do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej


Powyższe dokumenty należy przesłać listem poleconym na adres: 

Studia Podyplomowe UNIGIS

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków


Podanie i kwestionariusz osobowy należy przesłać również w formacie cyfrowym (.doc, .pdf) na adres: unigis@uj.edu.pl


Na rozmowę kwalifikacyjną należy przynieść oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych (do wglądu) i dowód osobisty.