Projekty unijne‎ > ‎

UNIGIS 2010


Nazwa projektu: Studia Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS 2010


Program Operacyjny Kapitał Ludzki

  • Priorytet: II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
  • Działanie: 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
  • Poddziałanie: 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach
  • Okres realizacji projektu: od 15 X 2009 do 31 III 2012

W projekcje wzięło udział 50 pracowników przedsiębiorstw.