Projekty unijne‎ > ‎

UNIGIS 2006


Nazwa projektu: Studia Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS 2006Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

  • Priorytet: 2. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy  
  • Działanie: 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
  • Poddziałanie: Schemat a Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr
  • Okres realizacji projektu: od 10 XI 2005 do  29 II 2008

W projekcje wzięło udział 30 pracowników przedsiębiorstw.