Projekty unijne


Studia Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS dla roczników 2006 oraz 2010 uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).  

W związku z otrzymanym dofinansowaniem wysokość opłaty za studia dla pracowników przedsiębiorstw uległa znacznemu obniżeniu (o 50-80%).