Edycje 2004-2014


W latach 2004-2014 Studia Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS były prowadzone we współpracy z Uniwersytetem w Salzburgu (PLUS). Studia wspomnianych edycji trwały dwa lata, a ich program bazował na materiałach dydaktycznych w języku angielskim udostępnianych przez PLUS.

Opinie absolwentów, którzy ukończyli studia w poprzedniej formule:

 

 Iwona Jakubowska

 Jedną z najważniejszych zalet studiów UNIGIS była dla mnie możliwość studiowania online. Pogodzenie studiów z pełnoetatową pracą oraz obowiązkami rodzinnymi wymagało dużej samodyscypliny i nauczyło mnie świetnej organizacji czasu. Co ważniejsze mogłam kontynuować studia nawet, gdy zmieniłam pracę i miejsce zamieszkania. Studia te znacznie poszerzyły moje horyzonty w dziedzinie nowoczesnych technologii jak również wzmocniły umiejętność efektywnego wyszukiwanie informacji. Przynależność do grupy UNIGIS na portalu LinkedIn umożliwia mi ciągły kontakt z nowinkami technologicznymi jak i naukowymi.


Tomasz Orłowski

Municipal Roads Administration, Słupsk, Poland

 General degree gives a good education but do not prepare directly for a particular career. UNIGIS is different - it could lead directly into a job. UNIGIS was also very beneficial for building up my career – this postgraduate courses was a great chance to meet other GIS professionals and build together a GIS startup company.

 

Piotr Wasil

NAVTEQ

I learned theoretical and practical GIS in much more depth than during my first studies. Few modules during UNIGIS course were very important for my current job, like project management. I was employed by NAVTEQ in the middle of UNIGIS studies and having this studies in my CV helped me significantly. It proved that I have a necessary knowledge of GIS world. As a traveler privately, I also have a chance for business travels while leading international and cross functional projects.

 

Magdalena Mazurczyk

ESRI Poland 

UNIGIS was very interesting studies due to the variety of subjects concerning GIS. I improved my GIS knowledge and English technical vocabulary characteristic for GIS. Attending summer school was also a great experience. I met people from different countries and found out how they use GIS in their studies or at work. My master thesis combined my background knowledge with GIS analysis.

 

Marzena Szkudlarek

PGE Turow Lignite Mine, Poland

In my opinion UNIGIS is a modern and effective way of studying focused on training and up-to-date technology and ideas. As a geologist I was especially interested in geostatistics and spatial analysis. I’ve improved my skills in GIS software operating and got new knowledge of project management which is very useful for me.