E-learning‎ > ‎

Forma studiów


Zajęcia prowadzone są głównie w trybie nauki na odległość z wykorzystaniem internetu (e-learning). Specyfiką studiów jest własna praca studentów, w miejscach zamieszkania. 

W czasie trwania zajęć kontakt studentów z nauczycielami akademickimi odbywa się głównie poprzez platformę e-learningową oraz pocztę elektroniczną. Platforma Pegaz Uniwersytetu Jagiellońskiego zapewnia dostęp do materiałów edukacyjnych, informacji o organizacji studiów i ogłoszeń. Umożliwia także komunikację studentów oraz nauczycieli.

Materiały dydaktyczne podzielone są na moduły udostępniane sukcesywnie poprzez platformę e-learningową. Zaliczenie modułu polega na wykonaniu określonych zadań i przesłaniu ich pocztą elektroniczną do oceny nauczycielowi.

Pięć razy w czasie trwania studiów odbywają się jedno- i dwudniowe warsztaty stacjonarne w Krakowie, w Kampusie UJ przy ul. Gronostajowej 7:

I warsztaty – październik (2 dni)
II warsztaty – grudzień (1 dzień)
III warsztaty – luty (2 dni)
IV warsztaty – kwiecień (1 dzień)
V warsztaty – czerwiec (2 dni)