E-learning


Tryb nauki na odległość (e-learning) umożliwia realizację studiów osobom mieszkającym w różnych częściach Polski i Europy. Pozwala pogodzić zdobywanie nowych kwalifikacji z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi. Daje również możliwość zindywidualizowania toku nauki i dostosowania do własnych potrzeb edukacyjnych.