UNIGIS Kraków


UNIGIS Kraków, lokalne centrum UNIGIS, prowadzi studia w Polsce. Zostały one uruchomione w roku 2004, dzięki wieloletnim staraniom ś.p. prof. dr hab. Wojciecha Widackiego. Siedzibą UNIGIS Kraków jest Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ośrodek UNIGIS Kraków zrzesza nauczycieli akademickich i specjalistów GIS z różnych uczelni oraz instytucji krajowych i zagranicznych, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne:   

Zakład Systemów Informacji Geograficznej IGiGP UJ:

prof. dr hab. Jacek Kozak, mgr inż. Monika Dobosz, dr Dominik Kaim, dr inż. Natalia Kolecka, dr Małgorzata Luc, dr Krzysztof Ostafin, dr Mateusz Troll, dr Piotr Trzepacz, dr Elżbieta Ziółkowska.  

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie: dr inż. Artur Krawczyk, dr inż. Robert Marcjan. 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie: dr hab. inż. Piotr Wężyk.