UNIGIS Kraków


UNIGIS Kraków, lokalne centrum UNIGIS, prowadzi studia w Polsce. Zostały one uruchomione w roku 2004, dzięki wieloletnim staraniom ś.p. prof. dr hab. Wojciecha Widackiego. Siedzibą UNIGIS Kraków jest Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ośrodek UNIGIS Kraków zrzesza nauczycieli akademickich i specjalistów GIS z różnych uczelni oraz instytucji krajowych i zagranicznych, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne:   

Zakład Systemów Informacji Geograficznej IGiGP UJ:

prof. dr hab. Jacek Kozak, mgr inż. Monika Dobosz, dr Dominik Kaim, dr inż. Natalia Kolecka,
dr hab. Małgorzata Luc, dr Krzysztof Ostafin, dr Mateusz Troll, dr Piotr Trzepacz, dr Elżbieta Ziółkowska.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie: dr inż. Artur Krawczyk, dr inż. Robert Marcjan. 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie: dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR.