UNIGIS International


UNIGIS International Association (UIA) to sieć uniwersytetów i instytucji naukowych z całego świata (tzw. centrów lokalnych), założona w 1990 roku w celu kształcenia w zakresie systemów informacji geograficznej (GIS) metodą nauki na odległość: http://www.unigis.nethttp://unigis.blogspot.com

Fundacja UNIGIS International Association z siedzibą w Holandii (Vrije Universiteit Amsterdam) zajmuje się koordynacją działań centrów lokalnych. Centra lokalne UNIGIS prowadzą nauczanie w językach narodowych, przygotowują materiały edukacyjne oraz umożliwiają dostęp do wykwalifikowanych nauczycieli.

Studenci UNIGIS uczą się w 23 ośrodkach zlokalizowanych na całym świecie.